Producent

Dział nasion przeznaczonych na poplon bądź paszę dla zwierząt. Po uprawie warzyw, w celu poprawy jakości gleby i zaopatrzenia jej w składniki mineralne i odżywcze warto wysiać nasiona na poplon. Po wzroście poplonu kosimy zieloną masę i przekopujemy powierzchnię działki, dostarczając glebie niezbędnych składników. W ofercie posiadamy nasiona rolne z przeznaczeniem na poplon letni, poplon zimowy a także paszę dla zwierząt.