§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy www.salnas.pl prowadzony jest przez firmę Hurtownia Nasion Salnas Anna Salij, Gniechowice Ul. Szkolna 3, 55-080 Kąty Wrocławskiewpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem NIP: 9131099392.
 2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 DEFINICJE

 1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu www.salnas.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
 2. Przedsiębiorca – Hurtownia Nasion Salnas Anna Salij z siedzibą w Gniechowicach przy Ul. Szkolnej 3, 55-080 Kąty Wrocławskiewpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem NIP: 9131099392.
 3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem https://www.salnas.pl.
 5. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3 KONTAKT

 1. Adres przedsiębiorstwa: Gniechowice Ul. Szkolna 3, 55-080 Kąty Wrocławskie
 2. Adres poczty elektronicznej: salnas117@interia.pl
 3. Numer telefonu: 71 316-87-59
 4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§4 INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto z VAT.
 2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

§5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 7 dni roboczych lub w momencie dostarczenia towaru – w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.
 2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności: a. przelew b. przy odbiorze (za pobraniem)
 3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
 5. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski poprzez firmę kurierską. 
 6. Wszystkie produkty sprzedawane na stronie internetowej www.salnas.pl są nowe.
 7. Konsumentowi przysługuje prawo zwrotu zakupionych produktów, w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia. Na produkty zakupione w kategorii Cebula dymka i czosnek prawo zwrotu zostaje skrócone do 3 dni od daty otrzymania zamówienia ze względu na charakter produktu.
 8. Reklamacje na zakupiony przez konsumenta produkt prosimy przesyłać drogą mailową na adres: salnas117@interia.pl, procedura rozpatrzenia reklamacji rozpocznie się w terminie do 7 dni od dany otrzymania reklamacji.

 

§6 DANE OSOBOWE I ZGODY MARKETINGOWE

Akceptując regulamin sklepu, użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych (w tym adresu e-mail oraz numeru telefonu) w następujących celach:

 1. Realizacji zamówienia złożonego telefonicznie, sms, mailowo bądź w sklepie internetowym.
 2. W celach marketingowych związanych z działalnością sklepu salnas.pl

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY